Megsa Perfect practice equipment

MEGSA-stationen är utformad för golfare som vill utveckla och effektivisera sin golf sving genom att träna de rätta rörelserna i maskinen. Detta innebär att de kommer att utveckla den rätta svingen till den punkt där de blir nästan automatiskt när samma sving utförs på golfbanan. Detta kan endast ske med hjälp av många repetitioner av rätt sving i maskinen.

När golfare övar utan MEGSA-stationen är det mycket svårt att veta om man gör den rätta rörelsen. Med hjälp av en MEGSA-station kan golfare vara säker på att varje sving bidrar till att bygga upp en mer tillförlitlig rörelse. Bäst av allt, på grund av MEGSA-stationens justerbarhet fungerar den för varje golfares fysik och varje lärares metodik.

Henrik Lundqvist Golf Coaching

070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC ©
Producerad av
Precis Reklam Skapad i Yodo

Henrik Lundqvist Golf Coaching • 070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC © • Producerad av Precis Reklam Skapad i Yodo