SAM PuttLab

SAM tar puttningsanalyser till en helt ny nivå för att hjälpa dig att utveckla dina puttningsfärdigheter. Systemet använder ultraljuds sensorisk teknik och matematiska algoritmer för att kartlägga den tredimensionella rörelsen av puttern genom ditt putting stroke, SAM analyserar de 28 viktigaste parametrarna av ditt putt stroke.

Resultatet visas i enkla grafiska rapporter som visar dina styrkor och svagheter. Du får även en jämförelse varje gång du gör en SAM Puttanalys av hur du går framåt i din puttning där varje parameter är jämförd ifrån alla de andra SAM tester du gjort. Mätbart och effektivt för att få veta exakt VAD i DIN puttning du behöver träna på för att bli bättre.

Efter avslutat SAM PuttLab test använder vi resten av lektionen att se över din putter samt att jobba med feedback i SAM på varje putt för en snabbare utveckling.

Jag har jobbat med några av världens bästa spelare och har massor av rapporter som visar att det finns gemensamma nämnare som är väldigt viktiga. I vilken ordningsföljd ska du jobba din puttning och på vilket sätt du ska göra det är avgörande för din framgång. Boka in din SAM PuttLab lektion NU och få med dig din rapport och övningar för att få snabbast möjliga utveckling på din puttning, klicka på rapporten nedan, Välkommen!

Länk till SAM PuttLab: www.scienceandmotion.com

Henrik Lundqvist Golf Coaching

070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC ©
Producerad av
Precis Reklam Skapad i Yodo

Henrik Lundqvist Golf Coaching • 070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC © • Producerad av Precis Reklam Skapad i Yodo