Swing Catalyst

Här får du din rörelse avslöjad precis som du rör dig under svingen. Swing Catalyst återger tillsammans med video och data från Trackman vart du genererar fart i röreslenl. En helt ny syn på din golfsving som får dig att öppna ögonen och bättre förstå vad du gör. En riktigt häftig upplevelse.

Swing Catalyst Balans Platta lägger till en viktig dimension för golfinstruktion, och ger användaren en "titt bakom gardinen". Balansplattan, som består av mer än 2000 högupplösande trycksensorer, ger detaljerad fottrycksdata, exakt tryckfördelning, realtidscentrum för tryck (CoP) och CoP-mönster. Alla element som inte kan bestämmas av det bästa tränade ögat eller till och med dyra höghastighetskameror. Swing Catalyst Balans Platta´s-data är perfekt synkroniserad med höghastighetsvideobilder samt med data från Trackman radar.

Det här är vad du får reda på med Swing Catalyst balans platta:

  • Tryckfördelning
  • Center of Pressure (CoP)
  • Detaljerad fottrycksfördelning
  • CoP-mönster
  • Videosynkronisering

Henrik Lundqvist Golf Coaching

070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC ©
Producerad av
Precis Reklam Skapad i Yodo

Henrik Lundqvist Golf Coaching • 070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC © • Producerad av Precis Reklam Skapad i Yodo