TrackMan Radar Sving & Boll Flyktsanalyser

Vad är Trackman?

Trackman 4 är ett revolutionerande träningshjälpmedel inom golfindustrin som nu är standard ute på alla värdlens tourer. Det är en doppler radar som mäter bollen upp till 400 m men även vad klubban gör genom träffen. Trackman 4 är golfindustrins mest avancerade radar.

Hur Trackman kan hjälpa ditt golfspel

Jag beskriver det som ”att få en känsla genom siffrorna”. Trackman 4 ger dig realtid feedback på svingen och den resulterande boll flykten till mig och dig vilket gör vår lektion mer effektiv. Jag har jobbat med TrackMan sedan 2007 och har mätt upp spelare på alla världens tourer från PGA Touren till Skandia Tour Spelare. Detta har givit mig en enorm erfarenhet i hur jag kan använda Trackman 4 just för Dig. Vilka värden som är mest viktig och i vilken ordningsföljd vi ska jobba. På det här sättet får du snabbast möjliga utveckling på din golf. Är du redo att få fram vad Trackman 4 har att säga om din rörelse och bollflykt? Boka in din lektion här och nu med Henrik Lundqvist Golf Coaching.

Trackman 4 är ett fantastiskt hjälpmedel att träna vissa specifika saker i din sving eller bollflykt och få direkt feedback tillsammans med video. Vi har drillar och övningar som du får med dig i dina V1 Golf Academy skåp att titta på när du vill 24/7 365 dagar om året. Det kallar jag service och professionalism.

Boka in din lektion NU, där Trackman 4 naturligtvis alltid ingår och du får din rapport tillsammans med video att ta med när du går. Klicka på rapporten nedan, Välkommen!

Länken till Trackman: www.trackmangolf.com

Henrik Lundqvist Golf Coaching

070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC ©
Producerad av
Precis Reklam Skapad i Yodo

Henrik Lundqvist Golf Coaching • 070 - 528 40 48 • Sweden • henrik@hlgc.se

Alla rättigheter reserverade HLGC © • Producerad av Precis Reklam Skapad i Yodo